Tietosuojaseloste

Yhdistetty henkilörekisteriseloste ja informointiasiakirja henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Mäntyharjun työttömät ry
Yhdistysrekisterinumero: 159.848
Y-tunnus: 1716536-2

2. Yhteystiedot

Mäntyharjun työttömät ry
Kauppatie 1-3
52700 Mäntyharju
mantyharjuntyottomatry (miukumauku) pp.inet.fi

3. Rekisterien nimet

Jäsenrekisteri
Työtoiminnan henkilörekisteri
Työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteröityjä ovat Mäntyharjun työttömät ry:n jäsenet, yhdistyksen palkkaamat työntekijät ja työtoiminnan henkilöstö.

Jäsenen/työntekijän perustiedot: sukunimi, etunimi, osoite sekä mahdollisesti ilmoitettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseneksi liityttäessä tai palkkatyötä/työtoimintaa aloitettaessa. Muita tietolähteitä ei käytetä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja eikä muita tietoja luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Työntekijärekisterin henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään kirjanpitotoimistoa, jolle olemme ulkoistaneet yhdistyksen kirjanpidon.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Mäntyharjun työttömät ry:n taloudenhoitajalla. työntekijärekisterin käyttöoikeus on annettu niille toimihenkilöille, jotka tehtävissään tietoja tarvitsevat. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tietoja kerätään manuaalisesti eri lomakkeille ja kirjanpidon vaatimiin palkkalaskennan tietokoneohjelmiin joita säilytetään huolellisesti ja ulkopuolisten saavuttamattomassa, lukitussa tilassa. Tarpeettomat lomakkeet ja tiedot poistetaan asianmukaisesti kirjanpitolainsäädännön määräämän säilytysajan jälkeen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla kotisivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessamme.

Päivitetty: 8.10.2019